Ženske smo carice

Na tej strani se boš lahko predstavila, dodala svojo sliko, povedala o sebi, kaj počneš, na kaj si ponosna, kaj dobrega si naredila, da se počutiš – kot carica. S tem, ko deliš svoj ponos in se pohvališ, ker premalokrat počnemo, da same sebe poteptamo po ramenu in si rečemo: »Ej, carica sem.«

Najprej se moramo začeti spoštovati ter ceniti same, potem nas bodo tudi drugi.

Odgovorite na vsaj pet vprašanj zakaj ste carica?

Kaj cenite pri sebi?…

V čem ste dobra?…

Kakšne vrednote zagovarjate? …

Kaj cenite pri drugih ljudeh? …

Kaj ste dobrega naredila za  nekoga primer?…

 


*-ker se cenim, se imam rada, se spoštujem takšno kot sem.