Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

 • V Carice ( Ljubica  s.p, Ilirska ulica 7, Celje, 3211 Škofja vas)

spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR) in Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1), pravili o varstvu osebnih podatkov in internimi akti našega podjetja.

 

 1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s Pravili varstva osebnih podatkov, je podjetje Carice ( Ljubica s.p, Ilirska ulica 7, Celje, 3211 Škofja vas

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju  je Ljubica Hrovat, dosegljiva na e-naslovu info@caricasi.si

 1. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države

Podjetje Carice ( Ljubica Hrovat  s.p, Ilirska ulica 7, Celje, 3211 Škofja vas). zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

 1. Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Podjetje Carice ( Ljubica Hrovat  s.p, Ilirska ulica 7, Celje, 3211 Škofja vas). zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve posameznikov ali na podlagi sklenjene pogodbe za storitve.

Obdelava na podlagi privolitve

Podjetje Carice Carice ( Ljubica Hrovat  s.p, Ilirska ulica 7, Celje, 3211 Škofja vas).. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov za namene pošiljanja e-novic, informacij o poslovnih priložnostih ter vabila na dogodke. Navedena obvestila se pošiljajo izključno preko elektronske pošte.

 • Kontaktni obrazec: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka, IP;
 • Prijava na e-novice: ime, e-mail, IP;

 

Obdelava na podlagi pogodbe/naročilnice

Podjetje Carice ( Ljubica Hrovat  s.p, Ilirska ulica 7, Celje, 3211 Škofja vas). zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjene pogodbe za dobavo storitev, kakor to opredeljujejo Splošni pogoji poslovanja.

Osebni podatki, zbrani na tej podlagi, so potrebni za izvršitev pogodbene obveznosti o dobavi storitev ali o izvršitvi naročene storitve v okviru potrjene ponudbe.

Za ta namen podjetje Carice ( Ljubica Hrovat  s.p, Ilirska ulica 7, Celje, 3211 Škofja vas). od posamezika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, telefon, e-mail, podatki podjetja.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Podjetje Carice ( Ljubica Hrovat  s.p, Ilirska ulica 7, Celje, 3211 Škofja vas). za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sam na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:

 • varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.
 1. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika.

Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se lahko obdelujejo in hranijo še 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost.

 1. Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Carice ( Ljubica Hrovat  s.p, Ilirska ulica 7, Celje, 3211 Škofja vas).  ali preko elektronske pošte info@caricasi.si Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

 1. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo podjetje Carice ( Ljubica Hrovat  s.p, Ilirska ulica 7, Celje, 3211 Škofja vas).  nemudoma izvedel vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.