Hermina Schauperl

Zakaj sem carica?

Carica sem, ker sem si zaupala poslušala sebe.
Petnajst let sem živela v Lihtenštajnu. Delo, ki sem ga opravljala, ni imelo smisla, zato sem odhajala v službo z odporom. V meni je gorela želja po spremembi, in vedela sem, da se bom vrnila v Domovino.Bilo je samo vprašanje časa. Pri tej odločitvi sem zaupala sebi in stopila na samostojno pot, ki mi daje svobodo.
Od leta 2017 živim v Mariboru. Istega leta sem postala samostojna podjetnica.
Znanje in izkušnje, ki jih imam z ljubeznijo predajam vsem tistim, ki želijo spremembe v življenju. Prepričana sem, da si vsak sam kroji svojo sedanjost in prihodnost. Ponosna sem nase.

Zakaj si pa ti Carica?