Ana Kleut & Sara Zupančič

Carici sva zato, ker stopava po svoji poti.

Tisto, kar počneva, počneva z veseljem in dobro voljo.

Stopava korak za korakom, saj se zavedava, da ne moreva teči, preden shodiva.

Verjameva, da se vse da doseči, kar je realnega. Pomagava drugim.

Nenehno rasteva in se izobražujeva, svoje znanje in izkušnje pa prenašava na ostale.

Najino poslanstvo je, da bi se na delovnih mestih počutili srečno, saj so le takrat bolj kreativni in uspešni na vseh

področjih življenja.

Zakaj si pa ti CARICA?